Фасадни тули/цигли  и системи за вентилирани фасади

Isiklar, како лидер во производството на фасадни тули/цигли  и системи за вентилирани фасади, се фокусира на квалитетот. Сите производи од Isiklar брендот се произведени во согласност со сите норми и стандарди, кои ги задоволуваат барањата за стандарди во Турција, Британија и САД

Isiklar развиваат производство на различни типови производи, бои и текстури, со употреба на инвестициите во сопствената технологија и можностите за истражување и развој, со што го зголемуваат спектарот на производи за задоволување на различни вкусови.

Isiklar го имаат одбрано тој пат, со цел да ја зголемат употребата на циглите како материјал  и да создадат безбедни фасади, со долг животен век, како за реновирање на стари згради така и за изведба на нови.

Isiklar производите имаат хомогена површинска структиура и можат да се употребуваат како за фасади, така и за ентериери.